Šetření mimořádných událostí

Prvořadým úkolem Drážní inspekce je zjišťování příčin a okolností mimořádných událostí. Zjišťuje příčinu nehody s cílem zabránit jejímu opakování a policie zkoumá trestněprávní odpovědnost konkrétních osob. U méně závažných případů Drážní inspekce zjišťuje příčinu tak, že vykonává dozor nad správností šetření provozovatele.

Vrchní inspektor Drážní inspekce zajišťuje skutečnosti potřebné pro vyšetřování a dohlíží nad tím, jak provozovatelé postupují při svém vlastním šetření při mimořádné události. Přitom garantuje správnost postupu a objektivity.

Na základě poznatků z nehod Drážní inspekce ukládá provozovatelům preventivní opatření k předcházení mimořádným událostem, dále dává doporučení drážnímu správnímu úřadu. Ten k nim přihlíží při vydávání povolení, osvědčení a licencí.

Navštivte také

Doména www.du-praha.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 46517 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.du-praha.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář