Drážní úřad - sekce stavební

* speciální stavební úřad pro stavby na dráze ( § 7 zákona o drahách + § 15 stavebního zákona)
* speciální stavební úřad pro stavby drah železničních a (s výjimkou územního obvodu hl.m. Prahy) i drah tramvajových, trolejbusových a lanových ( § 7 zákona o dráhách a § 15 stavebního zákona)
* rozhoduje o zavedení zkušebního provozu (§ 7 zákona o dráhách)
* dotčený orgán při územních a stavebních řízeních vedených obecnými stavebními úřady pro stavby v ochranném pásmu dráhy a zčásti v obvodu dráhy, vydává souhlas a stanovuje jeho podmínky (§ 7 odst. 3 a § 9 odst. 1 zákona o dráhách)
* zjišťuje zdroje ohrožování, poškozování nebo rušení provozování drah, drážní dopravy, drážních telekomunikačních zařízení a vedení a drážních zabezpečovacích zařízení (§ 10 zákona o dráhách)
* nařizuje odstranění zdroje ohrožení dráhy ( § 10 zákona o dráhách)
* rozhoduje o názvu stanice (zastávky) dráhy ( § 22 zákona o dráhách)
* ukládá pokuty (§ 50 zákona o dráhách) a vybírá pokuty (§ 52 zákona o dráhách)
* provádí výkon státního dozoru ve věcech drah ( § 58-59 zákona o dráhách)
* vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu (§ 171 stavebního zákona)


Přímý výkon státní správy zajišťuje:

- Oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
- Oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň
- Oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Drážní úřady Praha

Navštivte také

Doména www.du-praha.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 47069 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.du-praha.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář