Drážní inspekce

 = státní instituce, která zjišťuje příčiny mimořádných událostí a vykonává státní dozor na drahách.
vyšetřovací nezávislý orgán na jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy
celkem 48 zaměstnanců v pěti městech ČR :

Svou činnost zahájila jako jedna z prvních institucí v EU 1. ledna 2003, ustanovením zákona č. 77/2002 Sb. Z pohledu EU je vnímána jako národní vyšetřovací orgán.

Její hlavní činností je státní dozor ve věcech drah u více než 750 provozovatelích drah nebo drážní dopravy a zjišťování příčin mimořádných událostí u všech tuzemských i zahraničních provozovatelích na území ČR.

Poslání drážní inspekce

= garant bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy.
Cíl : zlepšování stavu v oblasti mimořádných událostí na všech drahách v ČR - metro, tramvaj…


V rámci jejich prevence Drážní inspekce zjišťuje:
1. příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě,
2. nedostatky ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy,
3. provozovatelům dráhy a drážní dopravy ukládá opatření vedoucí k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků, které ohrožují bezpečnost,
4. kontroluje plnění opatření uložených provozovatelům dráhy a drážní dopravy,
5. vyhodnocuje vývojové trendy nehodovosti na drahách a přijímá opatření ke zlepšení situace.
Při těchto činnostech Drážní inspekce sleduje a vyhodnocuje:
1. technický stav infrastruktury a drážních vozidel,
2. zda systém organizace provozu odpovídá bezpečnostním předpisům,
3. dodržování tohoto systému jednotlivci.

Drážní úřady Praha

Navštivte také

Doména www.du-praha.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 47070 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.du-praha.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář